06.

POLAROIDS

10 I 2020

Photo Morgane Lay, Paris.